Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW P.U.H. ASTA SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.U.H. ASTA SP. Z O.O. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 10, z którą możesz się skontaktować pod numerem telefonu 32 292-71 lub e-mail: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy na świadczenie usług świadczonych przez P.U.H. ASTA SP. Z O.O. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust 1 pkt b.
3. Realizując zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych, dla celu realizacji umowy przetwarzamy w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
a)  dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres),
b)  dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
c)  dane dostępne publicznie z CEIDG.
4. Zebrane dane mogą być przekazywane: tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa, dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy Administratora, Zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi hostingowe, szkoleniowe, zarządcze i prawne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.
7. Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były przetwarzane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.