Obsługa kadr i płac

Obsługa kadr i płac

Obsługa kadr i płac

Usługi kadrowe i płacowe w rękach profesjonalistów

Sprawy kadrowo-płacowe prowadzimy z najwyższą starannością w oparciu o kwalifikacje i doświadczenie naszego personelu, tym samym gwarantując naszym klientom poczucie bezpieczeństwa. Reprezentujemy klienta przy kontrolach ZUS, Inspekcji Pracy na podstawie upoważnienia bez konieczności udziału w postępowaniu. Zapewniamy, że pozostawione dane będą u nas bezpieczne zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Z myślą o naszych klientach na bieżąco informujemy ich o zmieniających się przepisach prawa.

Obsługa kadr i płac

Zakres usług kadrowych – co możemy dla Ciebie zrobić?

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej, kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej;
 • dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych – poznaj zakres naszej oferty

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
 • naliczanie składek PPK

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli szukasz profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego - skontaktuj się z nami jeszcze dziś!